ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/

สอบถามเพิ่มเติม ; โทร. 0 2564 7000 ต่อ 81815

โทรสาร. 0 2644 8134

-ใบสมัคร

Like: