สถาบันวิจัยและพัฒนา--ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี2558 (ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ต่อทุน)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและDownload เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.vijaichina.com/events/365

 

Like: