สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016) ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016) ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icbir.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2750, 0-2763-2704 

Like: