Like: 

"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561" (Regional Research Expo 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ธนาคารปูม้า" ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561" (Regional Research Expo 2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมชม และได้รับความรู้เกี่ยวกับปูม้า อีกทั้งยังมีกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน "วิศวฯ เทคโนฯ สงขลา" และงานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการอีกมากมาย ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย