วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ แด่การจากไปของ ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ณ วัดประสานมิตร อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ