วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) โดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ แด่การจากไปของคุณปรีชา ปริญญาพงษ์ บิดาของ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ ศาลา 2 สมาคมฮกเกี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ