สถาบันวิจัยและพัฒนา--ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หาสารคาม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ และ ม.อุบลราชธานี
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร
“The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine” (HTM 2015)
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนาชาติ The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015) ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

Important dates:
    Early registration: 31 October 2014
    Standard registration: 31 December 2014
    Abstract submission : 31 October 2014
    Full paper submission (Proceedings): 15 November 2014

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.HTM2015.com

 

Like: