สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดรับสมัคร อบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยชุมชนระนอง

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และรักในการวิจัย  เข้าร่วมอบรม  "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"  ระหว่างวันที่ 23 - 27 พ.ค. 2565  ณ ภูธารารีสอร์ท  อ.เมือง จ.ระนอง 
#คุณสมบัติ  
   -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
   -อายุไม่เกิน 50 ปี 
   -สัญชาติไทย
   -ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 
   -มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี 
   -ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
   -กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้อไม่มีตำแหน่งทางวิขาการ ระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ หรือสูงกว่า 
   -กรณีเป็นบุคคลกรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
และมีความสนใจทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ /เชิงปฏิบัติการ 


การอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เป็นการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการวิจัย  ท่านจะได้รับความรู้ และการแนะนำเรื่องการเขียงข้อเสนอทางด้านการวิจัย และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วช. เพื่อการขอทุนการวิจัย   ่และพบกับ วิทยากรที่มีประสบการด้านการวิจัย  (แม่ไก่) ที่จะมาแนะนำ ท่านในการเขียนข้อเสนอวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ต้องเป็นนักวิชาการ แค่คุณสมบัติคุณ เข้าเกณฑ์ ก็มีสิทธิได้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ 1 ปี จะเปิดเพียง 1 รุ่น เท่านั้น 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางต่างๆ) 
เปิดรับสมัครครั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  รับจำนวน จำกัด 

Like: