สถาบันวิจัย-- ม.แม่ฟ้าหลวงจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9-11 มิ.ย 57

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Geo-informatics for Graduate Students and Young Researchers) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfu.ac.th/nremc/ โทร.053-916-850 โทรสาร 053-916-852 E-mail : kanyapat.tra@mfu.ac.th, nrem@mfu.ac.th
Like: