เชิญเข้าร่วมงานนิทรรศนาการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์ของ กฟผ. "EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020"

 ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดจัดงาน "EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020" ภายใต้ Theme "EGAT Smart Energy Solutions" ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี 

   ในการนี้ กฟผ. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมงานฯ โดยไม่จำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ โทรสาร 0 2436 4990 หรือ E-mail:navapan.pir@egat.co.th ภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: