เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา นักวิจัยท้องถิ่น และนิสิตนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติต่างๆ ภายใต้ธีม "ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย" เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaipan.org/conference2020

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: