ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "Toxicology and COVID-19" ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "Toxicology and COVID-19" ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หัวข้อที่น่าสนใจ

Immune response to SARS-CoV-2 and immunopathological changes in COVID-19Food safety issues in agricultural product in marketPresent situation of vaccine development for COVID-19 in Thailand
ขอเชิญผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitox.org/news/detail.php?id=100ion=6&category=5
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 02 800 2380 ต่อ 119
 
แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: