ทุนวิจัยโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassador's Scholarship 2014

ด้วยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เปิดรับสมัครผู้รับทุนวิจัยในโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassador's Scholarshipประจำปี 2557 ซึ่งเป็นทุนสำหรับวิจัยในระดับปริญญาโท ระยะเวลาจำนวน 1 ปี จำนวน 12 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศ ไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ประเทศละ 3 ทุน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในกลุ่มประเทศดังกล่าวได้รับโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมและการทำงานวิจัยภายใต้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือผ่านเครือข่ายที่เกิดจากกลุ่มนักศึกษา และเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณสมบัติ:
1.ผู้รับสมัครทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาภาครายวิชาแล้ว
2.มีความสนใจในหัวข้อการวิจัยที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงกำหนด คือ
                                           - Rural Development For Sustainable Livelihood
                                           - Trade and Investment Facilitation
                                           - Human Migration

(หมายเหตุ: หัวข้อนำเสนองานวิจัยที่มุ่งเน้นภูมิภาคย่อยและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
กำหนดการปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mekonginstitute.org/minzas

Like: