ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอภายในงาน การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0 : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม” ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทาง thaichinesecenter@gmail.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thหรือ www.vijaichina.com

Like: