สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนองาน "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8"

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 (NCT8)The 8th National Conference in Toxicology (NCT8)
“Toxicology in Thailand 4.0”
วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง MR 218-219 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยต้องลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุม NCT8 แบบ Poster presentation ส่งบทคัดย่อ ได้ที่ ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง ทาง email address: suleesa@yahoo.com

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.thaitox.org/news/detail.php?section=6&category=5&id=87

Like: