สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม"

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรฏาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ 
ในการนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรฏาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ

Like: