ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต

 สำนักงานพัฒนาการวิจั ยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุ บันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Best Western Plus ถนนแจ้งวัฒนะ สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.arda.or.th เข้าไปที่ pdms.arda.or.th หรือส่งใบสมัครมาที่ training.arda@gmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
Like: