ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Society” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;

งานวิจัย และงานบัณฑิตศึกษา (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร. 0-7428-6675, 0-7428-6718

โทรสาร. 0-7428-6675, 0-7428-6676

E-mail: libarts.conference@gmail.com

Like: