มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference” ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference” ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ “The Interdisciplinary Edge in Turbulent Markets” และโครงการได้นำผู้ที่เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและผุ้สนใจ “ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney” ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 1 ของออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrru.ac.th/rdi/ หรือ โทรศัพท์ 044-272941, 044-009009 ต่อ 9460

Like: