สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานการประชุมวิชาการาระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 2017 ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างวันที่ 1-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานการประชุมวิชาการาระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 2017 ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างวันที่ 1-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม download

Like: