ม.มหิดล เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ Current Issues in Laboratory Animal Research and Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) Training ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

 ม.มหิดล เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ Current Issues in Laboratory Animal Research and Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) Training ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: