ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2559 “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://techcon.siamtechu.net/   สำหรับผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิชาการ จะต้องส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559สอบถามเพิ่มเติม 02-878-5033

Like: