ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี แห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น" ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี 17-18 ส.ค. 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี แห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น" "สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง" ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 077 913363 ต่อ 1100
Web Site: http://human.sru.ac.th
email: ann_me061@hotmail.com

Like: