มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์"ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์"ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

กำหนดส่งผลงาน http://www.surf.su.ac.th/node/4

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.surf.su.ac.th/

research present P2

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: