กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการกล้วยไม้นานาชาติ การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดกล้วยไม้ สวนกล้วยไม้ กล้วยไม้ต้นเดี่ยว กล้วยไม้หมู่ และกล้วยไม้ตัดดอก การจัดแสดงและประกวดศิลปะจากกล้วยไม้ ภาพวาด ภาพถ่าย การจำหน่ายกล้วยไม้นานาชนิด สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

 

 

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ 19 - 21 มีนาคม 2016

งานประกวดกล้วยไม้
19 - 27 มีนาคม 2016

วันเสาร์ที่ 19- วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการ - วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถานที่ : ห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


2ND Announcement
http://www.apoc12.com/download/Final%20second%20Announcement.pdf

ศูนย์ข้อมูล APOC12
โทร:+662 – 790 – 3888 ext.1545
แฟกซ์:+662 – 790 – 3888 ext.1541
อีเมล์:apoc2016@yahoo.com

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: