สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยใช้ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 111 ปี "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่า

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยใช้ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 111 ปี "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ตั้งแต่วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ี 9 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอแบบบรรยายและแบบดปสเตอร์ ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ http://www.rbru.ac.th/org/research/index.php

Like: