มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference “Stem Cells : Development & Management” ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference “Stem Cells : Development & Management” เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ความต้องการของสังคม ซึ่งในประเทศไทยมีกว่า 100 องค์กรที่มีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของเซลล์และสเต็มเซลล์ และในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดตั้ง Center of Excellence for Medical Biotechnology (CEMB) ที่เน้นการวิจัยทางการแพทย์ ด้านการพัฒนา การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือการสร้างใหม่ และการนำชีววิทยาสเต็มเซลล์ มาใช้รักษาคสามผิดปกติต่างๆ ด้วยการบูรณาการ เพื่อให้เข้าใจกลไกที่เซลล์เดี่ยวสามารถผลิตอวัยวะผู้ใหญ่ที่ซับซ้อน และการแบ่งสร้างใหม่ของโครงสร้างผู้ใหญ่ โดยมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/stemcell/

Like: