ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ

ด้วยศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาอบรม โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ผ่านเกณฑ์ที่่กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ 
 

Like: