สกว. ประกาศรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Research Awards 2015

ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-SCOPUS RESEARCH AWARDS

วันที่ประกาศ: 06 กรกฏาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว admin เปิดอ่าน 42 ครั้ง

 

         
            ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Research Awards ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน
          ในการนี้ สกว. ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าคัดเลือก หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของรางวัล 2015 
TRF-CHE-Scopus Research Awards และจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 สาขาวิชา คือ 1) Life Science & Agricultural Sciences 2) Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) 3) Engineering and Multidisciplinary Technogy 4) Health Sciences 5) Physical Sciences (Including Mathematics @ Physics) และ 6) Humanities and Social Sciences ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และ 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
          โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558 โดยจะประกาศรางวัลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
Like: