ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "JSPS-NRCT" ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "JSPS-NRCT" ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ในหัวข้อ "Nano and materials and cancer" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมศิษย์เก่าของ JSPS (JAAT) ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www.researchexpo-register.com/

การสัมมนา JAAT - JSPS - NRCT เรื่อง "Nano and materials and cancer"

หัวข้อ “The future we want”
-Academic Challenge for better life- จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ JSPS Bangkok Office ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13:30-16:35 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www.researchexpo-register.com/

การสัมมนาเรื่อง "Innovation research on microbial resources and ecosystem in tropical area  ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www.researchexpo-register.com/

(ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

Like: