ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Principles of Health Sciences Research Ethics”

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Principles of Health Sciences Research Ethics”

ด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสถาบันชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Principles of Health Sciences Research Ethics” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรู้วิธีการดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมการวิจัยตามมาตรฐานสากล ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Principles of Health Sciences Research Ethics” (1.9 MiB)
Like: