ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้คำอวยพรและให้ทิศทางการทำงานในโอกาศส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: