สวพ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยรัตภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมสัปดาห์วิชาการ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 8 โดยมี ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน อีกทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ การแข่งทักษะวิชาการ และชม PC Smart farm ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก และการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Like: