สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง Trang Aquarium พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหารบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ตัวแทนภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Like: