สถาบันวิจัยฯ--โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดย ม.รภ.สุราษฎร์ธานี

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด คลิก
http://www.research.sru.ac.th/training/

Like: