สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชดำเนินเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

“พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน” ผลงานวิจัยเด่น มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ผศ.เจษฎา ร่มเย็น เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2023) ในการเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชดำเนินเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

Like: