เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 (TRIUP FAIR 2023)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 (TRIUP FAIR 2023) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด "Journey to Impact : เส้นทางจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ" กิจกรรมภายในงานเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มุมมองและทิศทางการเสริมแกร่งให้เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดธุรกิจ นอกจากนี้ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการแผนงาน และผศ.เจษฎา ร่มเย็น ได้นำผลงาน "การยกระดับพริกไทยตรัง พันธุ์ปะเหลียนสู่ตลาดการแข่งขัน" จากแหล่งทุน บพท. ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สกสว.ให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้

Like: