สวพ- มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการ นวัตกรรมการศึกษา 16-18 มี.ค. 58

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษาครั้งที่2  ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2015/

Like: