ข่าวประชุมวิชาการ

  •  
  •  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
——————————————————————
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทความได้ที่
>>> http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอภายในงาน การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0 : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม” ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทาง thaichinesecenter@gmail.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thหรือ www.vijaichina.com

Like: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"

ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค. 60 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 60
Like: 

การประชุมทางวิชาการ 
NUNatGEN
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2”
“The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การประชุมทางวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2"

The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก

Deadline submission: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 25 สิงหาคม 2560 [ขยายเวลา] / วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 20 กันยายน 2560

http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2017/index.php

Like: 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/
Like: 

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 (NCT8)The 8th National Conference in Toxicology (NCT8)
“Toxicology in Thailand 4.0”
วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง MR 218-219 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยต้องลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุม NCT8 แบบ Poster presentation ส่งบทคัดย่อ ได้ที่ ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง ทาง email address: suleesa@yahoo.com

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.thaitox.org/news/detail.php?section=6&category=5&id=87

Like: 
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
>>> http://research.kpru.ac.th/conference4
และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Like: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ขึ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.00 ณ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

โดยมี ประเด็นย่อยในการนำเสนอ (Sub Theme) ดังนี้

1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์

4. กฎหมายกับการพัฒนา

5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

Like: 

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.30 น.  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report ในนามประเทศไทย ในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL Conference 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.asaihlth.in.th สมัครและส่งบทคัดย่อที่จะนำเสนอในการประชุมได้ที่ Email: contacts@cupt.net ; kanokporn@cupt.net ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

http://www.asaihl.up.ac.th/About.aspx

Like: 

Pages