นเรศวรวิจัย ครั้งที่10 วันที่ 22-23 กค. 57 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10
:เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน

     มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้ง 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dra.research.nu.ac.th/nrc10/index.aspx

Like: