กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย ได้จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ภายใต้ประเด็น "One District One Best Practice (ODOB) อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556


ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anamai.moph.go.th/Academic6th/

Like: