การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The 56th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The 56th Kasetsart University Annual Conference

วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 15 พฤศจิกายน 2560

http://annualconference.ku.ac.th/

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
Like: