มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043-222959-61 ต่อ 122

Like: