สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th

Like: