ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.ราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัด

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน

พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

สัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้

ถึง 3 เมษายน 2560 ได้ทาง Email: cfr2rmutto@gmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร 038-358201 ต่อ 8508

Like: