มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (13th International Thai Studies Conference -ICTS13) ในหัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (13th International Thai Studies Conference -ICTS13) ในหัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 สามารถส่ง panel proposal ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/13th.php 

รายละเอียดเพิ่มเติม download

 

Like: