คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั้งยืน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดได้ที่ www.inrit-2016.com 

Like: