มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และรบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Sepuluh Nopember Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2016) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามรารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.oscm-forum.org/oscm-2016

 
Like: