สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการหลักสูตร"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการหลักสูตร"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถนำหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมและสร้างนักวิจัยในพื้นที่ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 (ระดับวิชาการ) และ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 (ระดับปกิบัติการ) ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: