เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

Like: